Karbon ve Azot Analiz
Cihazları

 

Toprak, çamur, biyokütle, gübre, gıda maddeleri, metal levhalar, yüzey, içme, atık, atık su, kömür ve mineraller ve benzeri matrislerde  karbon, karbon türleri ve azot tayini için analizörler.

Reaksiyon Sorpsiyon
Sistemleri

 

Giriş ve çıkış hatları koşullandırması, reaksiyon sorpsiyon ve analiz ünitelerini içeren pilot ve laboratuvar ölçekli reaksiyon sistemleri.

Biyoreaktörler, Fermenterler.
Biyoreaksiyon ve Fermentasyon Sistemleri

Pilot ve laboratuvar ölçekli biyoproses fermantasyon sistemleri. Hücre kültürü, biyoyakıt işleme, mikrobiyal fermantasyon, atık arıtma, biyopolimer ve biyokütleden biyogaz üretimi sistemleri.

Online TOC
Toplam Organik Karbon
Analiz Cihazı / Monitörü

Proses suyunda, musluk suyunda, nehir suyunda, göllerde, içme suyunda, evsel ve sınai atık sularda toplam organik karbonun kalite kontrolü ve izlenmesi için sürekli çalışmaya elverişlidir..

Trlinstruments -Ürünler

Anasayfa . Ürünler / English . Product

Karbon Azot Analiz Cihazı
Reaksiyon Sorpsiyon Sistemleri
Biyoreaktörler Fermenterler
Online Toplam Organic Karbon Analizi
www.trlinstruments.com

daha iyi bir çevre ve gelecek için
analiz ve araştırma ekipmanları üretiyoruz

facebook
twiter
linkedin

TRLInstruments® Process and Equipments Technologies; Development Design and Manufacturing Company

1328. Cadde, Demirağ Apt. No: 14/5 Aşağı Öveçler / Çankaya 06460 AnkaraᆞTürkiye
T:   +90 (312) 210 01 77   E:  info@trlinstruments.com

madeinturkey