Bakım ve uygulama desteğimizle, test edilmiş ve onaylanmış ürünlerimizle müşterilerimizin gereksinimlerini sağlıyor ve garanti ediyoruz.

Carbon and Nitrogen Analyzers
Reaction Systems
Online TOC Monitoring Analyzers
Biıeaction Systems Fermenters

Karbon ve Azot Analizörü

Toprak, çamur, biyokütle, gübre, gıda maddesi, metal levhalar,
                                     yüzey, içme, atık, atık su, kömür ve
                                          mineraller ve benzeri matrislerde
                                                  karbon, karbon türleri ve
                                                  azot tayini için analizörler.

Reaksiyon Sorpsiyon Sistemleri

Giriş ve çıkış hatları koşullandırması, reaksiyon
sorpsiyon ve analiz ünitelerini içeren pilot ve
laboratuvar ölçekli reaksiyon sistemleri.
Uygulama alanları; katalizör
araştırma geliştirme, sorpsiyon
çalışmaları, reaksiyon kinetiği
çalışmaları, ayırma (sequestration) 
için materyal geliştirmedir.

Biyoreaksiyon Sistemleri ve Fermentörler

Pilot ve laboratuvar ölçekli biyoproses fermantasyon sistemleri,
müşteri ihtiyaçlarına ve en iyi çözümleri sağlayacak
uygulamalara göre özelleştirilir.
Uygulama alanları; hücre kültürü,
biyoyakıt işleme, mikrobiyal
fermantasyon, atık arıtma,
biyopolimer üretimi ve
biyokütleden biyogaz üretimidir.

Online TOC
Toplam Organik Karbon Analizörü

Proses suyunda, musluk suyunda, nehir suyunda, göllerde, içme suyunda, belediye ve sınai atık suyunda toplam organik karbonun kalite kontrolü ve izlenmesi için sınırlı sapmaya sahip uzun ömürlü analiz cihazları.

tr-trli_online-toc_analiz-b

Araştırmacılar ve endüstriyel analiz süreçleri için teknolojik ürünler tasarlıyoruz, geliştiriyoruz, üretiyoruz.

Anasayfa / English

Reaksiyon Mühendisliği alanında, sorpsiyon çalışmaları, kataliz araştırmaları ve çevresel izleme biyoprosesleri için çözümler üretiyoruz.

Geleceğin ve çevrenin korunması için ekipmanlar ve çözüm üretiyoruz. 

www.trlinstruments.com

daha iyi bir çevre ve gelecek için
analiz ve araştırma ekipmanları üretiyoruz

facebook
twiter
linkedin

TRLInstruments® Process and Equipments Technologies; Development Design and Manufacturing Company

1328. Cadde, Demirağ Apt. No: 14/5 Aşağı Öveçler / Çankaya 06460 AnkaraᆞTürkiye
T:   +90 (312) 210 01 77   E:  info@trlinstruments.com

madeinturkey