HTCO tekniğine ve çift bölgeli fırın tasarımına dayalı çevrimiçi TOC Analizörü

Atık suyun kalitesi, yüzey suyu, içme suyu diğer parametrelerin yanı sıra içinde bulunan organik karbon konsantrasyonuyla ifade edilir.

Membran Geçirgenlik Reaktörü

Geçiş engelleri olarak membranlar, endüstriyel ayrılma, su ve atık su arıtma, yiyecek ve içecek işlemleri, farmasötik ve tıbbi uygulamalar, kimyasal işlem ve diğer ayırma veya saflaştırma uygulamalarının gereksinimlerini karşılamak için yaygın olarak kullanılmaktadır..

Katı Numuneler için TOC Analiz Cihazı, aynı zamanda Gömülü Otoörnekleyici  ile birlikte
Su Örneklerinin ele alınması

% 0 ila% 100 karbon konsantrasyonunu analiz edebilir. Entegre manuel IC ünitesi TOC = TC-IC hesaplamasına izin verir. Bir analizde / TOC + TN sonucu elde edebilmek  için kemilüminesans dedektörlü  TN ünitesi bu sisteme entegre edilebilir.

www.trlinstruments.com

daha iyi bir çevre ve gelecek için
analiz ve araştırma ekipmanları
üretiyoruz