Katı Numuneler için TOC Analiz Cihazı, aynı zamanda Gömülü Otoörnekleyici 
ile birlikte Su Örneklerinin ele alınması

TRL-TOC-S-C, aşağıdaki özelliklere sahip eşsiz bir TOC Analizörüdür:

- 7 g'a kadar büyük numune boyutlarını kaldırabilir

- Otomatik numune yükleme mekanizmasına sahiptir, böylece operatör sadece numuneyi
           bir numune kayığı vasıtası ile numune tepsisine yerleştirmelidir

- % 0'dan100'e kadar karbon konsantrasyonunu analiz edebilir.

- Aynı numune kayığında sıvı numuneleri tutabilir.

- Entegre manuel IC ünitesi, TOC = TC-IC hesaplamasına izin verir

- Entegre 30 örnek kapasiteli Otoörnekleyici kesintisiz tam otomasyona izin verir

  - Bir analizde / TOC + TN sonucu elde edebilmek  için kemilüminesans dedektörlü 
    TN ünitesi bu sisteme entegre edilebilir.

 

Bu özellikler 3 ana tasarım özellikleri baz alınarak elde edilir:

  - Kütle akış kontrolörü tarafından kontrol edilen hava akışı

  - Düşük ve yüksek konsantrasyonlar için çeşitli akış hızları

  - İki bölgeli fırın tasarımı


TRL-TOC-S-C'de farklı özelliklere sahip çeşitli numuneler analiz edilir.
Bazı sonuçlar aşağıda verilmiştir:
 

  - Farin                            TC   9-12%

  - Tavuk çiftliği atıkları       TC   35%

  - Kompost                       TC   41-54%TN   1-1.8%

  - Toprak                          TC   750ppm-40%TN   1.5-2.5%

  - Deri                              TC   15-18%

  - Biyokütle                       TC   21-48%IC   0.3-1.7%TOC   21-48%

  - 3-5 g partikül                TOC   13-20%
   ve yağ içeren su

   

Her numune türü için talep üzerine ayrıntılı başvuru notları temin edilebilir.
Lütfen e-posta yoluyla bilgi alınız. ÜRÜNLER menüsünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

www.trlinstruments.com

daha iyi bir çevre ve gelecek için
analiz ve araştırma ekipmanları
üretiyoruz