HTCO tekniğine ve çift bölgeli fırın tasarımına dayalı çevrimiçi TOC Analizörü

Atık suyun kalitesi, yüzey suyu, içme suyu diğer parametrelerin yanı sıra içinde bulunan organik karbon konsantrasyonuyla ifade edilir. Doğal organik maddelerin (humik asit, fulvik asit, aminler, üre vb.) ve / veya sentetik konteminant kaynakların (deterjanlar, herbisitler, gübreler vb.) bozunumu organik karbonun kaynağıdır.

Bozunum seviyesi, toplam organik karbon (TOC) konsantrasyonunun belirlenmesiyle ölçülür. Bir arıtma tesisinde giriş ve çıkış hatları akışının izlenmesi, su arıtma tesislerinin performansı hakkında fikir verir.

İçme suyu arıtma işlemi, mikrobiyolojik temizlik için adımlar içerir; genellikle bakterileri öldürmek için halojenler kullanarak. Organik karbon içeren su, halojen işleminden sonra THM içeren suya dönüşür, bu THM'lerin kanserojen yapısından dolayı daha istenmeyen bir durumdur.

Su yalnızca organik değil, aynı zamanda kaynak akışlardaki minerallerin çözünmesinden kaynaklanan karbonatlar olmak üzere inorganik nitelikte karbon içermektedir. Ardından, sudaki karbon özelliklerinin sınıflandırılmasını gözden geçirmek iyi bir fikirdir. Toplam karbon (TC), toplam inorganik karbon (TIC) ve toplam organik karbon (TOC) terimleri başlıca terimlerdir. TC, hem inorganik hem de organik dahil olmak üzere suda bulunan tüm karbonu ifade eder. TIC karbonatları, çözünmüş karbon dioksit veya bikarbonat yapılarını kapsar. TOK, çürüyen organik kaynaklardan, bakterilerden kaynaklanan kirlenmedir. Ek olarak, uzaklaştırılabilir organik karbon (POC) ve uzaklaştırılamayan organik karbon (NPOC) terimleri de uçucu organik bileşikler ve sırasıyla numune asitlemesinden sonra mevcut tüm karbonlar için kullanılır.

TOC analizi üç işlemden oluşur: numune işleme, reaksiyon ve tespit. Numune işleme, numunenin bir karbon kaynağı olmayan bir asit solüsyonu ile asitleştirilmesini kapsar.

Bu işlem, tüm inorganik karbonun karbondioksite dönüştürülmesini, ayrıca çözülmemesini ve genellikle hava olan bir serpme gazı yardımıyla havalandırılmasını hedeflemektedir.

işlem görmüş örnek daha sonra organiklerin oksidasyonu için reaksiyon sistemine gönderilir. Reaksiyon ürünü olan karbondioksit, dağılmayan kızılötesi (NDIR) ve / veya iletkenlik dedektörleri ile analiz edilir.

Reaksiyon aşaması için oksidasyon, yüksek sıcaklıkta oksidasyon, yüksek sıcaklıkta katalitik oksidasyon, foto-oksidasyon, termo-kimyasal oksidasyon, foto-kimyasal oksidasyon ve elektrolitik oksidasyon gibi çeşitli işlemler kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Yüksek sıcaklıkta katalitik oksidasyon, partikül organik karbonları belirleme, zor oksitlenebilen moleküllerin oksidasyonunu ve ayrıca nitrojenin oksidasyonunu ve TN'nin sadece CO2 dedektöründen sonra bir NO dedektörü ekleyerek analiz edilebilmesi sağlar. Yüksek yüzey alanlı alümina üzerine dağılmış Pt, karbonlu matrislerin bağ kırılma gücünden dolayı genellikle HTCO için katalizör olarak kullanılır.

İki bölgeli fırını ile TRL-onlineTOC-B analizörü, platin bazlı katalizör ile çok kararlı karbon bağlarının bile oksidasyonunu sağlar. Yüksek sıcaklık bölgesi tarafından sunulan termal bağ kırılması, katalizör yükünü azaltır. Tepkime ürünleri soğutmadan sonra analizörden önce nem, buhar, Cu ve Sn tuzakları tarafından şartlandırılır. NDIR dedektörü, atık su akışının karbon dioksit içeriğini özel olarak ölçer. Karbondioksit oranı daha sonra numunedeki TOC konsantrasyonuna dönüştürülür. Gömülü iletişim özellikleri, daha fazla izleme için sonuçların merkezi bir istasyona iletilmesini sağlar.

  Kısaltmalar:

  NDIR: Dağıtıcı olmayan kızılötesi

  NPOC: uzaklaştırılamayan organik karbon

  POC: Uzaklaştırılabilir organik karbon

  TC: Toplam Karbon

  TIC: Toplam İnorganik Karbon

  TOC: Toplam Organik Karbon

www.trlinstruments.com

daha iyi bir çevre ve gelecek için
analiz ve araştırma ekipmanları
üretiyoruz